administrowanie budynkami

Na czym polega administrowanie budynkami?

Dodano 08.07.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

Administrowanie budynkami to pojęcie, które często łączy się z zarządzaniem nieruchomościami. Co dokładnie ono obejmuje, a także, dlaczego zleca się je zewnętrznym podmiotom?

Definicja administrowania budynkami

Przez administrowanie budynkiem rozumie się ogół czynności obejmujących jego bieżące obsługiwanie, czyli dbanie o codzienne zarządzanie, a także zabezpieczenie użytkowania i prawidłowej eksploatacji.Administrowanie budynkiem jest związane również z bieżącą obsługą wspólnoty mieszkaniowej oraz jej członków. Zakres tych czynności jest więc bardzo szeroki i wymaga wiedzy, aby wszystkie zadania realizować planowo i profesjonalnie.

Sfery administrowania budynkami

Z doświadczenia naszej firmy jako zarządcy nieruchomościami wyłoniły się cztery kluczowe obszary obejmujące tego typu działalność. Są to:

  • techniczne utrzymanie nieruchomości wspólnej,
  • obsługiwanie członków Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • gospodarowanie sferą ekonomiczną i finansową Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • doradztwo oraz planowanie.

Co przykładowo wchodzi w zakres powyższych obszarów administrowania? Są to m.in. takie czynności jak:

  • zlecanie technicznych kontroli nieruchomości,
  • bieżące usuwanie awarii,
  • nadzór nad opłacaniem podatków,
  • renegocjowanie umów na usługi związane z utrzymaniem należytego stanu budynku.

Kompleksowość administrowania budynkami

Każdy z powyżej wymienionych obszarów to dziesiątki obowiązków, które muszą być realizowane zgodnie z planem. Chodzi tu nie tylko o harmonogram ich wykonywania, ale również o kwestie formalne, takie jak prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem nieruchomością oraz bieżącą kontrolę nad kosztami.

Wynika z tego duża odpowiedzialność, dlatego też zadanie administrowania budynkiem zazwyczaj zlecane jest zewnętrznym firmom, doświadczonym w prowadzeniu tego typu działań.

Kto może administrować budynkiem?

Zarządzcą nieruchomości może być osoba niekarana, która dodatkowo powinna posiadać specjalną licencję kwalifikującą do pośredniczenia pomiędzy najemcami, a właścicielem budynku. Ze względu na kompleksowość zadań zazwyczaj są to firmy, a nie pojedyncze osoby pełniące funkcję administratorów budynków.

Jak doskonale widać administrowanie budynkami to kompleksowe zadanie, które musi być wykonywane rzetelnie i planowo. Właśnie dlatego zleca się je specjalistom w tym zakresie, którzy dzięki doświadczeniu, dbają o dotrzymywanie terminów i są w stanie efektywnie zarządzań nieruchomością.