kupno mieszkania

Jakie dokumenty należy sprawdzić kupując nieruchomość?

Dodano 14.01.2022, Kategoria: Blog, Tagi:

Zakup nieruchomości ­— mieszkania, domu bądź działki — to przedsięwzięcie, które wymaga od inwestora solidnego przygotowania, nie tylko od strony finansowej, ale również formalnej. Po szczegółowych oględzinach przedmiotu transakcji konieczne jest również szczegółowe zapoznanie się z dotyczącą go dokumentacją. Tak naprawdę to właśnie z niej uzyskujemy wszystkie informacje dotyczące stanu prawnego danej nieruchomości. Często na tej podstawie podejmowana jest ostateczna decyzja.

Przede wszystkim Księga Wieczysta

Bez względu na rodzaj kupowanej nieruchomości zawsze w pierwszej kolejności należy sprawdzić zapisy w Księdze Wieczystej. W dziale I opisana jest sama nieruchomość. W dziale II trzeba zwrócić uwagę na właściciela nieruchomości — czy jest nim jedna osoba, czy więcej. Warto też sprawdzić pozostałe wpisy. Przykładowo, w dziale III można znaleźć informacje na temat ograniczenia praw rzeczowych. Zazwyczaj wpisy w tym dziale dokonują komornicy. Jeśli chcesz mieć pewność, że nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań, dział ten powinien być bez wpisów. W dziale IV znajdują się dane na temat hipotek, ewentualnie innych wierzycieli.

Co sprawdzić przy zakupie mieszkania?

Przy zakupie mieszkania sprawdzić należy Księgę Wieczystą (jeśli lokal ma ją założoną) lub zaświadczenie o przysługującym spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu, a oprócz tego zgromadzić trzeba następujące dokumenty:

  • wyciąg opłat administracyjnych wraz z wysokością składek i zaliczek,
  • oświadczenie zarządcy o stanie finansowym i prawnym wspólnoty,
  • wyciąg z ostatniej opłaty podatku od nieruchomości.

Trzeba też poprosić właściciela o akt nabycia nieruchomości, a w późniejszym etapie o dokument potwierdzający wymeldowanie wszystkich osób z mieszkania. W niektórych miastach wymagany jest też dokument stwierdzający, czy dana nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.

Korzystając z pomocy biura specjalizującego się w pośrednictwie kupna mieszkań, można oczekiwać, że wszystkie podstawowe dokumenty niezbędne do weryfikacji nieruchomości są już sprawdzone. Pośrednicy zawsze podpowiadają, jak przygotować się od strony formalnej do transakcji kupna lokalu, co jest sporym ułatwieniem dla klientów.

Weryfikacja dokumentów przy zakupie domu

Przy zakupie domu należy postarać się o wypis i wyrys do celów informacyjnych z Urzędu Miasta lub Gminy. Te dokumenty obejmują mapę, na której postawiony jest budynek, oraz informacje o powierzchni działki, właścicielu, rodzaju gruntu. Sprawdzić też należy, czy nikt nie jest zameldowany w danym budynku. Należy też poprosić właściciela o wykaz zapłaconego podatku od gruntu, a także podstawę nabycia nieruchomości.

Oprócz tego warto zweryfikować takie dokumenty jak:

  • dokument świadczący o pozwoleniu na budowę domu i dziennik budowy,
  • pozwolenie na użytkowanie domu,
  • certyfikat energetyczny budynku,
  • potwierdzenie odbioru wszystkich instalacji i przyłączy,
  • potwierdzenie uregulowania płatności za prąd, wodę i gaz,
  • wypis z ewidencji gruntów.

Podstawowa dokumentacja przy zakupie działki

Przed zakupem działki należy sprawdzić — oprócz wpisów do Księgi Wieczystej — przede wszystkim dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (MPZP) dla obszaru, na którym położona jest działka.