Administracja budynków mieszkalnych i komercyjnych

Administracja budynków

 

Administracja budynków to usługa, która skupia się na opiece nad daną nieruchomością i załatwianiu wszelkich spraw bieżących z nią związanych. W jej zakres wchodzi m.in. utrzymywanie obiektów w czystości, w tym dbanie o korytarze, widny i inne dobra wspólne oraz usuwanie pojawiających się w jej obrębie awarii, np. usterek instalacji elektrycznej lub hydraulicznej. Co więcej, administrator budynku jest także odpowiedzialny za pobieranie czynszu od jego mieszkańców i utrzymywanie z nimi kontaktu w sprawach związanych np. z remontami czy konserwacjami obiektów. Znacząco usprawnia realizację inicjatyw podejmowanych w ramach danych wspólnot mieszkaniowych.

W zakres administrowania budynkami wchodzi także:

  • prowadzenie dziennika korespondencji,

  • pilnowanie okresowych przeglądów budynku,

  • prowadzenie dokumentacji – księgi rachunkowej, książki obiektu budowlanego,

  • prowadzenie spisu lokatorów,

  • nadzorowanie inwestycji podejmowanych w obrębie danej nieruchomości,

  • zapewnienie dostępu do mediów w budynku, np. wody czy prądu.

Administrator nieruchomości dba także o grunty, które przynależą do danych budynków. Zleca specjalistycznym firmom koszenie trawników, odśnieżanie podjazdów czy wywóz śmieci. Zarządza mieniem oraz środkami finansowymi będącymi własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalną obsługą nieruchomości w Rybniku, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Zajmujemy się administracją budynków mieszkalnych i komercyjnych. W razie wątpliwości związanych z ofertą z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.